Advokat Anne Rivå, mna

IMG_0070[1] DNAlogo3

   Godkjent mekler

Priser

Timepris:         kr 1.750 (1.400+25%mva) - kr 2.000 (1.600+25% mva)

                          Pris fastsettes etter sakens omfang og vanskelighetsgrad.

                          Informasjon om pris gis i ordrebekreftelsen.

Offentlig salær:  Fri rettshjelp gis av det offentlige i visse sakstyper og på visse

.                             vilkår jf " Lov om fri rettshjelp"

                             Satsen for offentlig salær er kr 995.- pr time.

Rettshjelpdekning: I noen saker dekkes advokatutgiftene av din innboforsikring.

                                  Regler for egenandel og dekningsbeløp kan variere.

                                 

Informasjon om fri rettshjelp og forsikringsdekning i din sak, vil bli avklart i første konsultasjon eller telefonhenvendelse.