Advokat Anne Rivå, mna

IMG_0070[1] DNAlogo3

   Godkjent mekler

-  Familierett

 •     Ektepakt

 •    Samboerkontrakt

 •    Separasjon/Skilsmisse

 •   Skifteoppgjør

 •  

-  Arverett  

 •    Testament

 •     Skifte av dødsbo

 •  

-  Barn & foreldre

 •   Barnevern

 •   Barnebortføring

    *      Barnefordeling

-  Mekling

 •    Tvisteløsning utenfor rettssalen

 

- Strafferett 

 • Forsvarer

 • Bistandsadvokat   

 

- Lov om vaktvirksomhet , lov av 05.01.2001

   

 

Jeg arbeider særlig innenfor følgende rettsområder:

Gyldendal Rettsdata