Advokat Anne Rivå, mna

IMG_0070[1] DNAlogo3

   Godkjent mekler

Advokatkontoret ble etablert 1994 i Handelsbygningen på Solli plass, Oslo. I 2013 flyttet kontoret til C. J. Hambros plass, vis à vis Tinghuset. Her driver jeg en liten og effektiv praksis hvor jeg primært bistår privatpersoner med juridisk rådgivning og tvisteløsning.  

Jeg har flere års praksis som politijurist og som saksbehandler i Justisdepartement.

Jeg er medforfatter i "Norsk Lovkommentar" med ansvar for "Vaktvirksomhetsloven" og er godkjent advokatmekler.

I tillegg er jeg utdannet cand.mag. med fagkretsen nordisk mellomfag, fransk mellomfag og folkeminnevitenskap grunnfag. Jeg bistår franskspråklige klienter med behov for juridisk rådgivning i

Norge, se www.ambafrance-no.org "Avocats norvégiens francophones".

 

 

 

 

 

 

Link button